MEF Okulları
Mef Okulları

Vizyon

Anadilini üst düzeyde kullanıp diğer dillerde de kendini ifade edebilen, akademik ve sosyal yönden gelişmiş, duyarlı ve meraklı dünya vatandaşları yetiştirmektir.

Misyon

Bünyesinde bulunan Ulusal ve Uluslararası okullar ile; öğrencilerini, “iyi vatandaşlık’’ bağları ile ülkesine bağlı, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, teknoloji ile barışık, estetik duyguları gelişmiş, üretken ve yaratıcı, geçmişine saygılı, Atatürk ilke ve devrimleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan, insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazırlamaktır.

Hedefler

MEF Okulları olarak misyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik hedeflerimiz akademik ve sosyal yönden güçlü bir eğitim vererek;

 • Anadilini en üst düzeyde kullanabilen,
 • Diğer dillerde de kendini ifade edebilen,
 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş,
 • Kültüre, sanata, doğaya ve çevresine duyarlı,
 • Hayat boyu öğrenen,
 • Kendisi ile barışık, mutlu,
 • Yaşadığı topluma hizmet eden, vefalı,
 • Sorumluluk bilinci yüksek, gerektiğinde inisiyatif alabilen,
 • Yurt içinde ve yurt dışında akademik olarak başarılı olabilecek,
 • Bilimsel düşünceye sahip,
 • Başka kültürlere ve farklılıklara karşı hoşgörülü,
 • Çağın gereksinimlerine ve değişiklere hızla uyum sağlayabilecek

dünya vatandaşları yetiştirmektir.

MEF Felsefesi

MEF Okulları, vizyon, misyon ve hedeflerinde belirtilen değerlere ulaşmak için öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil; öğrencilerin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan “tam öğrenme” ve “yaparak, yaşayarak öğrenme” yöntemlerine göre eğitim öğretim yapmayı, öğrencilere “öğrenmeyi öğreten” öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.

Yukarıda belirtilen felsefe çerçevesinde ve kurumun misyonuna uygun olarak;

MEF Okulları 1 Eylül 1996 yılında İstanbul’da, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise, 1998 yılında ise Uluslararası Okul ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2004 - 2005 eğitim öğretim yılında, İzmir’de MEF Uluslararası Okulunu hizmete açmış, sonrasında; 2008-2009 eğitim öğretim yılında MEF Bahçeşehir Anaokulu hizmete girmiştir.

2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren kurumun yeni binasında daha önce hizmete girmiş anaokulu ile ilkokulu hizmet vermeye başlamış, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise MEF Bahçeşehir Ortaokulu 5. sınıfları, 2018-2019 öğretim yılından itibaren MEF Bahçeşehir Lisesi hizmete açılmıştır.

300’ün üzerinde eğitim personeli ve 2000’in üzerinde öğrencisi ile MEF Eğitim Kurumları; İstanbul ve İzmir’de bulunan uluslararası okulları (International Schools) ile, bu alanda Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından olup, İzmir’de ise tek uluslararası okul  olma özelliğine sahiptir.

Mef Okulları Mef Okulları Mef Okulları Mef Okulları Daha Fazla Bilgi İçin : www.mef.k12.tr